I alle kristne trosretninger er helbredelse en væsentlig del af troen. Jesu mest opsigtsvækkende gerninger var de helbredelser, han udrettede.

I Markusevangeliet 16,17-18 står der:
”...Og disse tegn skal følge dem, der tror ... de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.“

I Healing Rooms tror vi på, at helbredelse også er en gave, nutidens mennesker kan modtage fra Gud.

Esajas 53,4-5:
Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser  og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

 

Trosgrundlag for Healing Rooms:

Vi er ikke et trossamfund, men vi kommer fra forskellige kirker med forskellige holdninger til skrifterne, og hvordan vi udøver vores kristne tro. Dog har vi tilfælles, at vi er kristne, og har en fælles tro, som i det mindste kan udtrykkes i nedenstående syv punkter:

 

1. Vi tror på, at der er én Gud, evigt eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.

2. Vi tror på Jesu guddommelighed, på hans jomfrufødsel, syndfrie liv og hans mirakler.

3. Vi tror på, at Jesus døde i vores sted og forsonede os med Gud – at han bar både vores synd og sygdom på korset. (Es. 53,4).

4. Vi tror på hans fysiske genopstandelse og hans himmelfart til Faderens højre hånd. Vi tror på, at han kommer igen i magt og herlighed.

5. Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord. Bibelen blev skrevet under Helligåndens ledelse, påvirkning og inspiration. Vi tror på, at Guds Ord er grundlaget for helbredelse.

6. Vi tror på Helligåndens fylde, som er tilgængelig for alle kristne, som i tro beder om det.

7. Vi tror på Åndens nådegaver og vigtigheden af Åndens frugt, som giver gaverne kraft.

 

Læs mere om, hvad vi tror på, i vores F.A.Q.

Hvad tror vi på?

Ring

Carrie Lautrup  29 82 64 17

  • facebook

Kontakt: