Ofte stillede spørgsmål

Behøver jeg at være en kristen eller en troende for at komme og blive bedt for?


Nej, det behøver du ikke. Alle kan komme. Du behøver ikke at være en kristen eller en troende. Jesus spurgte ikke, hvilken type eller mængde af tro en person havde, når Han mødte folk på sin vej. Hans kærlighed satte ikke grænser. Du kan komme, som du er, og blive bedt for.
Behøver jeg at være en kristen eller en troende for at blive frivillig i Healing Rooms?


Ja, det skal du være. En frivillig medarbejder skal være en moden kristen, være åben for at arbejde sammen med Helligånden, og tro, at Jesus helbreder de syge og de nedslidte i dag, ligesom han gjorde i fortiden. En kandidat til at være medarbejder skal have en henstilling fra sin egen præst, og kandidaten skal deltage i Healing Rooms træning og deltage i et interview med en, som er leder i Healing Rooms.
Hvad koster det at blive bedt for i et Healing Room?


Det er gratis at få forbøn i et Healing Room. Vores arbejde er baseret på frivilligt arbejde, og de mennesker, der beder her, elsker Jesus. De frivillige ønsker at bruge deres fritid til at tjene Ham og deres medmennesker i Healing Rooms. Kristne ønsker at dele det gode, de har fået: "I har fået det for intet, giv det for intet," som Jesus siger i Matthæusevangeliet (Matt. 10, 8).
Hvordan kan Healing Rooms så køre rundt økonomisk?


Vi modtager gerne gaver til Healing Rooms tjenesten. Nogle kirker har valgt at støtte Healing Rooms med faste gaver til Healing Rooms i deres by. Og mange individer – både dem, som bliver bedt for og andre, som står inde for arbejdet – giver gaver til arbejdet. Hvis du har lyst til at give, kan du følge linket i bunden af denne side (footer).
Hvem er healeren bag Healing Rooms?


Helbredelse i Healing Rooms er baseret på Jesu Kristi ord i Markusevangeliet 16:18: "De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske." Jesu Kristi nærvær ved Helligånden helbreder de syge.
De bad for mig i Healing Room. Skal jeg holde op med at tage min medicin i tro?


Medicin eller andre behandlinger ordineret af en læge bør ikke afbrydes uden en tilladelse fra lægen. Hvis du mener, du kan undvære din medicin, så gå til din læge. Hvis lægen finder, du er helbredt, er det lægen, der skal annullere din medicin. Indtil da, kan du tage medicinen i fred, du behøver ikke skynde dig. Husk, at lægevidenskaben og medicin også er gaver fra Gud.
Hvad med andre alternative behandlingsmetoder?


Vi skelner mellem ”New Age” behandlingsmetoder og ”Supplerende” behandlingsmetoder. Supplerende behandlingsmetoder supplerer den traditionelle medicinske videnskab, fx fysisk massage, kosttilskud, motion, m.v. New Age behandlingsmetoder er dem, man plejer at referere til som ”Alternative” metoder. New Age metoder drager på en forståelse af universet som en helhed og af universel energi eller energier, hvor Gud (eller ”gud” eller ”guder”’) er den, man oplever. Metoderne trækker på denne energi, men der er ingen tro på den personlige, individuelt signifikante, historiske Jesus Kristus fra Nazaret, som vi er afhængige af. I New Age er denne Kristus universel og inden for hver af os, og det kræver ikke en personlig relation til noget– en person – udenfor den enkelte. Derved er nødvendigheden af Hans herredømme over os ikke anerkendt indenfor New Age. Kirkens – og derved Healing Rooms – ene fundament er Jesus Kristus, kirkens Herre. Han er kernen i enhver kristen handling og ethvert kristent budskab.
Jeg er blevet rørt af Gud! Hvad skal jeg nu?


For det første -- sig Ham tak! Og fortæl det til andre -- så de også kan møde Ham. Hvis du har fået en god oplevelse i Healing Rooms, så send gerne en lille tekst til vores "min oplevelse" side. Så kan andre høre om, hvordan Gud har rørt dig. Og hvis du har noget at klage over, må du også gerne sende det samme sted. Du får selv lov til at angive, om du vil have historien på hjemmesiden eller ej, og om du vil være anonym eller gerne vil fortælle, hvem du er.
Hvorfor er jeg ikke blevet helbredt?


Ikke alle bliver helbredt, og vi, som betjener med bøn, ved ofte ikke hvorfor. Gud har sine egne tidsplaner, og vi skal stole på, at han ved bedst. Nogle gange kommer helbredelsen øjeblikkeligt, nogle gange sker det inden for de næste 24 timer, nogle gange kryber helingsprocessen langsomt fremad, og personen kan nogle gange komme til forbøn jævnligt, fx ugentligt, i flere måneder. Sommetider ser Gud det nyttigt først at helbrede en person mentalt eller følelsesmæssigt, og dette er ofte en langsom proces, som fortsætter lidt efter lidt. Dette kan omfatte f.eks. at nå til en beslutning om at tilgive andre og/eller holde op med at synde bevidst.
Hvis jeg ikke bliver helbredt, kan jeg så komme igen og blive bedt for?


Du kan når som helst komme igen og blive bedt for, og vi opfordrer dig endda til at gøre det. Vi ved ikke, hvad Jesus ønsker at gøre, og hvad Hans planer er, men vi kan altid fortsætte med at bede. Helbredelse kan også være en proces, der forløber langsomt, og kræver masser af bøn. I Bibelen er der et eksempel på en blind mand, der ikke bliver helt helbredt den første gang, men anden gang blev helbredelsen fuldkommen (Mark. 8,22-25).
Kan mine egne synder forhindre, at jeg bliver helbredt?


Nogle gange kan du høre folk sige, at en syg person ikke bliver helbredt, fordi den person havde begået synder eller endda lever konstant i synd. Men ingen af os er uden synd. Vi er alle syndere (for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, Rom. 3,23), men Gud helbreder alligevel. Gud hader synd, men elsker en synder. Ikke desto mindre er enhver synd en slem synd. Til trods for det, helbreder Han os i Sin nåde. Guds vilje er, at vi ikke begår nogen synd, og at vi vil gøre op med al synd i vores liv -- i det mindste alle bevidste synder. Jesus sagde om den syndige kvinde, der var ved at blive stenet: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende..." Og til hende sagde han: "Gå, og synd fra nu af ikke mere."(Joh. 8,7-11) . Jesus talte om forholdet mellem synd og sygdom: "Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?" Jesus svarede, "Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham." (Joh. 9, 1-3).
Kan min manglende tro forhindre mig i at blive helbredt?


Manglende tro hos den person, der kommer for at modtage forbøn, forhindrer ikke personen i at blive helbredt. Sommetider kan du høre folk, der hævder, at en person ikke bliver helbredt fordi hans/hendes tro ikke var stærk nok. Men Jesus spørger ikke om styrken af din tro. Den, der kommer for at blive bedt for, er fri til at tro eller ikke at tro, men Jesus kan alligevel helbrede ham/hende. I Bibelen er der en historie om en mand, der blev bragt foran Jesus. Manden selv havde knap tro (de andre bragte ham til Jesus): "Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se." (Matt.12,22). At tro er dog naturligvis ikke en hindring for helbredelse – nærmere et gavnligt vækstbetingelse for helbredelse: Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem, "Tror I, at jeg kan gøre det?" De svarede: "Ja, Herre!" Da rørte han ved deres øjne og sagde, "Det skal ske jer, som I tror." Og deres øjne åbnedes. (Matt. 9, 28-30) I al fald vil den person, der kommer for at blive bedt for, have brug for, at Healing Rooms medarbejdere har tro – i det mindste lige nøjagtigt som et sennepsfrø, som Jesus siger i Matthæusevangeliet (Matt 17,19-21). Hvis du har tro nok til at tage fat i os, og vi har tro nok til at bede for dig, så er der tro nok til stede.
Hvordan adskiller Healing Rooms sig fra andre forbønstjenester, som f.eks. Hans Berntsen, Åndens Klinik og Den Sidste Reformation?


Vi samarbejder gerne med andre forbønstjenester og har ikke patent på kristen helbredelse. Det har Jesus. Vi glæder os over det arbejde, som andre helbredelsestjenester gør, og især over, at Gud bruger andre på så kraftfuld vis at det rygtes rundt omkring i landet. Ikke desto mindre er behovet for helbredende bøn i Danmark enormt, og alle former for forbønsarbejde er nødvendigt. Nogle tjenester rejser på tværs af Danmark, mens Healing Rooms er lokale forbønsklinikker. Healing Rooms tilbyder kortere sessioner med fokus på fysisk helbredelse, hvor nogle andre tjenester har større fokus på udfrielse og derved længere sessioner. Healing Rooms har bestemte åbningstider på bestemte steder - så mennesker kan opsøge os frem for at blive opsøgt, fx på gaden. Da vi er jævnligt har åbent, er det nemt at bare kigge forbi -- for nogen. Alle disse tjenester beder for syge mennesker, men helbredelsestjenester er ofte enkeltmandsbetjening eller betjening med to, der arbejder sammen. I Healing Rooms har vi flere hold, som hver består af tre medarbejdere. Healing Rooms er en mulighed for kristne fra mange lokale kirker, som beder sammen med tilladelse fra deres lokale kirker. Bøn for helbredelse af de syge er ikke kun for nogle få kristne, men Bibelen siger, at det er en pligt for enhver kristen at bede for syge (Matt. 10, 6-8). Men medarbejderne ved aldrig, hvem der vil blive øjeblikkeligt helbredt og hvem der ikke vil. Det er ikke under vores kontrol -- det er Jesus, der helbreder.
Helbreder Gud kun i Healing Rooms?


Vor Herre kan helbrede, hvor han ønsker: i hjemmet, på gaden, på arbejdet, i kirken, i et Healing Room osv. Forbøn kan ske overalt, "for hvor to eller tre mødes i mit navn, dér er jeg med dem."(Matthæusevangeliet 18, 20). Helbredelse er ikke under vores kontrol. Kun Jesus kan helbrede, men det vigtigste er, at vi beder. Healing Rooms er et sted blandt mange, hvor bønnetjenere og den, der har behov for forbøn, kan mødes på bestemte tidspunkter på et bestemt sted. Der er ingen begrænsninger for, hvem der kan komme i et Healing Room. Du behøver ikke at tilhøre et bestemt trossamfund, fællesskab eller kirke. Du kan komme, som du er; du kan komme til at modtage og mærke Jesu nærvære gennem Helligånden.
Hvorfor skal alle frivillige arbejdere i Healing Rooms deltage i Healing Rooms uddannelse? Jeg ved godt, hvordan man skal bede for syge!


I Healing Rooms ønsker vi at fremstå som en enhed – både internationalt og i Danmark. Vi ønsker, at mennesker, som modtager forbøn, kan føle sig trygge og kan erfare, at det, de oplever i et Healing Room gælder i alle Healing Rooms i Danmark. Derfor undervises i alle Healing Rooms i verdenen ud fra samme emner, og vi stiller tjenesten op på nogenlunde samme måde. Der vil være forskelle fra det ene sted til det næste, men der skal være fælles kendetegn i betjeningen. Og uddannelsen er udgangspunkt for denne genkendelighed. Det, vi underviser i, er en række principper, vi har fundet nyttige at følge. Uddannelsen sigter mod at give den samme viden om principperne for Healing Rooms til alle de frivillige, der deltager i arrangementet. Arbejdet i Healing Rooms er baseret på gensidig respekt og kærlighed til vore medmennesker – både til hinanden og dem vi beder for. De principper, vi drøfter i forbindelse med undervisningen, beskytter både de besøgende og medarbejderne. Det kan være svært at forstå, hvorfor alle skal deltage, selv om de er erfarne forbedere i deres lokale kirker, og selvom personen allerede har en uddannelse indenfor kristen helbredelse eller pastoral rådgivning, og selvom personen har helbredelsens nådegave. Alle de ting er gode, og vi glæder os, når en person har erfaring med at tjene andre med forbøn. Arbejdet i Healing Rooms er dog også for helt almindelige kristne uden den store erfaring, og vi vil ikke gøre forskel på mennesker. De, som ikke har prøvet det før, kan bære på et stort potentiale. Og det er vigtigt for os at lære ALLE at kende, inden vi arbejder sammen.
Hvorfor skal I hedde Healing Rooms? Er healing ikke noget okkult? Og hvorfor skal det stå på engelsk?


- I Danmark bruger vi også en oversættelse "forbønsklinik" i stedet for en direkte oversættelse af en helbredende rum. - Navnet "Healing Rooms" fastholder vi, fordi det knytter os sammen med den internationale verdensomspændende organisation. Healing Rooms hedder Healing Rooms i alle verdens lande. - Den danske forening "Healing Rooms Danmark (HRDK)" er et medlem af den internationale forening af Healing Rooms kaldet "International Association of Healing Rooms", hvis hovedkvarter ligger i Spokane, Washington. Desuden beskriver navnet "Healing Room", at den sande helbredelse kommer fra Jesus Kristus. Vi ønsker at erobre ordet "healing" tilbage fra New Age-bevægelsen og forbinde det med sit oprindelige udgangspunkt.
Hvordan kan jeg vi starte en Healing Rooms forbønsklinik i vores by?


Tag kontakt til vores bestyrelse på kontakt(a)healingrooms.dk eller ring til vores national leder, Carrie, på 2982 6417. Vi starter med at møde jer. Er i sikker på, I vil starte, hjælper vi jer i gang. Er i ikke sikker, kan vi mødes, eller holde undervisning, eller bare give nogle (forhåbentlig) brugbare oplysninger.

Ring

Carrie Lautrup  29 82 64 17

  • facebook

Kontakt: